Zamów Platformę iGabinet i już dziś dołącz do liderów branży medycznej!

Złóż zamówienie na pakiet Basic

Pakiet Basic

bez nowej strony internetowejPakiet BasicWybierz inny pakiet

Na pakiet składają się:

  • Integracja z aktualną stroną WWW placówki
  • Możliwość integracji
    z innymi serwisami WWW

Wskazówki do kroku 1:

  1. Wybierz rodzaj umowy, od której długości trwania zależy koszt instalacji Platformy iGabinet.
  2. Dopasuj zakres funkcjonalny oprogramowania do bieżących potrzeb placówki.
  3. Wypełnij podstawowe informacje adresowe placówki.
  4. Uzupełnij informacje dotyczące osoby zamawiającej, w celu zapewnienia możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia.
  5. Sprawdź, czy wszystkie informacje są poprawne i przejdź do kolejnego kroku zamówienia.

Zamówienie pakietu Basic - krok 1 z 3

Długość trwania umowy i opłata instalacyjna

Wybierz długość trwania umowy, od której zależy jednorazowa opłata instalacyjna za uruchomienie Platformy iGabinet.

Umowa na:

Obsługa Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)

Określ, czy Platforma iGabinet ma umożliwiać obsługę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, czy też niniejsza funkcjonalność nie jest potrzebna, gdyż np. używasz już innego oprogramowania (np. do rozliczeń z NFZ). Jeśli zatem interesuje Cię głównie rejestracja przez Internet, elektroniczna recepcja, automatyka komunikacji z pacjentami, czy też wielojęzyczne powiadomienia, to wówczas miesięczne koszty obsługi będą niższe.

Zakres funkcjonalny:

Obsługa zautomatyzowanych badań laboratoryjnych

Zdecyduj, czy w ramach obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Platforma iGabinet ma dodatkowo oferować możliwość zautomatyzowanej współpracy z wewnętrznymi lub zewnętrznymi laboratoriami diagnostycznymi. Dzięki temu, specjaliści mają możliwość zlecania dowolnych zestawów badań (np. cytologii) do wybranych przez siebie laboratoriów, otrzymywać zwrot wyników dostępnych bezpośrednio w historii leczenia pacjenta, jak i udostępniać pacjentom wyniki badań bezpośrednio na stronie WWW.

Zakres funkcjonalny:

Obsługa płatności, rozliczeń i raportów menedżerskiech

Zdecyduj, czy Platforma iGabinet ma oferować funkcjonalność związaną z przetwarzaniem danych finansowych, a więc możliwość prowadzenia ewidencji wpłat i zaległości płacowych od pacjentów, a także możliwość rozliczania specjalistów zatrudnonych w placówce. Z menedżerskiego punktu widzenia, niezwykle istotnym dodatkiem są również okresowe raporty finansowe dotyczące pacjentów, specjalistów i zabiegów, umożliwiające menedżerom wielokryterialną analizę wyników finansowych placówki.

Zakres funkcjonalny:

Wersja mobilna: zarządzanie rejestracją przez smartfona lub tablet

Jeżeli potrzebujesz większej elastyczności, możesz skorzystać z dodatkowej wersji mobilnej Platformy iGabinet. Dzięki temu każdy specjalista zatrudniony w Twojej placówce otrzyma wygodny dostęp do swojej kolejki pacjentów oraz do zarządzania rejestracją swoich pacjentów za pomocą tabletu lub smartfona (m.in. iPhone, Android, Blackberry i WindowsPhone).

Zakres funkcjonalny:

Informacje o placówce

Uzupełnij podstawowe informacje adresowe dotyczące placówki, dla której zamawiana jest Platforma iGabinet.

Nazwa placówki:
Ulica i numer lokalu:
Kod pocztowy i miejscowość:
Województwo:
Państwo:

Informacje o zamawiającym

Uzupełnij podstawowe informacje kontaktowe, które pozwolą operatorom Platformy iGabinet w łatwy sposób skontaktować się,
w celu uzgodnienia szczegółów wdrożenia oraz wszelkich kwestii technicznych, niezbędnych do realizacji zamówienia.

Stanowisko:
Imię i nazwisko:
Płeć:
E-mail:
Telefon:
Start  /  Możliwości  /  Realizacje  /  Opinie  /  Cennik  /  FAQ  /  Aktualności  /  Kontakt

Odwiedź nasz profil: