Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)

Wypróbuj za darmo!

Pobierz broszurę w PDF

...gdy brakuje Ci czasu
na przeglądanie
strony WWW.

» Pobierz

Wypróbuj za darmo!

Poznaj wszystkie możliwości
najlepszego programu
do gabinetu!

» Wypróbuj

Złóż zamówienie!

Zamów iGabinet już dziś
w dogodnym pakiecie
instalacyjnym!

» Zamów

Oferta indywidualna

Zapytaj o indywidualną
ofertę dopasowaną
do Twoich potrzeb.

» Zapytaj

Poznaj możliwości obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Przedstawiamy specjalistyczne rozwiązania Platformy iGabinet w zakresie zarządzania dokumentacją medyczną w postaci elektronicznej, spełniając jednocześnie wymogi ustawowe oraz zalecenia Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Oprogramowanie można też zamówić w wersji bez obsługi dokumentacji medycznej.


Rozszerzony opis wizyty lekarskiej

Rozszerzony opis wizyty lekarskiej

Platforma iGabinet w wersji bez obsługi dokumentacji medycznej, umożliwia korzystanie z tzw. prostego opisu wizyty, który umożliwia gromadzenie informacji o terminie, rodzaju i czasie trwania wizyty, informacji o lekarzu i pacjencie, wraz z opisem słownym przebiegu wizyty. Platforma iGabinet w wersji z obsługą dokumentacji medycznej umożliwia znacznie szerszy zakres możliwości, oferując m.in.: szablony opisów, bazę leków i rozpoznań, wydruk recept i skierowań, podsystem eWUŚ i wiele innych. W dowolnym momencie korzystania z oprogramowania, można dokonać konwersji między wersjami.

Szablony opisów wizyt

Szablony opisów wizyt

Pierwszym i niezwykle przydatnym narzędziem, pozwalającym na znaczne oszczędności czasowe, są szablony opisów wizyt. Jak można się domyślić, szablony służą utworzeniu wzorców opisów poszczególnych zabiegów, dzięki którym można wyeliminować przepisywanie powtarzających się elementów opisowych przy każdej wizycie lub zabiegu danego rodzaju. Dobrym przykładem może być szablon wywiadu lekarskiego, który podczas wizyty wypełniamy odpowiedziami lub wynikami badań. Platforma iGabinet nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń w ilości szablonów opisowych.

Formularze opisów wizyt

Formularze opisów wizyt

Znacznie bardziej zaawansowaną formą szablonów, są indywidualne formularze umożliwiające tworzenie dowolnych tożsamości opisowych dla dowolnego rodzaju i dowolnej ilości wizyt, a następnie pozwalające na błyskawiczne opisywanie każdej z wizyt. Oprogramowanie udostępnia specjalny edytor, który pozwala na tworzenie dynamicznych elementów: pól pojedynczego i wielokrotnego wyboru, pól z wyborem dat, list rozwijanych itp. Istnieje zatem możliwość konstruowania formularzy, które mogą być szybko i wygodnie obsługiwane wyłącznie za pomocą myszy.

Wbudowany system eWUŚ

Wbudowany system eWUŚ

System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ) dostępny w Platformie iGabinet, pozwala korzystać z mechanizmów weryfikujących ubezpieczenie pacjentów, bez potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania. eWUŚ umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a informacje są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS, przedstawiając stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonywana jest weryfikacja.

Kalkulator i śledzenie współczynnika BMI

Kalkulator i śledzenie współczynnika BMI

Jednym z narzędzi służących do opisu wizyty w Platformie iGabinet jest również kalkulator współczynnika masy ciała BMI (ang. Body Mass Index). Dzięki niemu, specjaliści mogą w wyjątkowo prosty sposób szacować prawidłową masę ciała pacjenta na każdej wizycie, śledząc postępy czynione na przestrzeni czasu i na podstawie wyników z poprzednich wizyt. Cały proces ilustrowany jest dynamicznym wykresem, który w czasie rzeczywistym obrazuje postępy bazując na progresji współczynnika BMI, w sposób graficzny sygnalizując wagę prawidłową, niedowagę lub nadwagę.

Generowanie oraz drukowanie recept

Generowanie oraz drukowanie recept

Platforma iGabinet umożliwia generowanie oraz wydruk recept, w oparciu o unikalną pulę numerów przydzielanych przez wojewódzki oddział NFZ. Recepty wystawiane są na nowych drukach, które obowiązkowo zawierają teraz dodatkowe kody kreskowe dla numerów REGON oraz PWZ. Ponieważ NFZ w wielu przypadkach nie wydaje już lekarzom gotowych druków recept, przydzielając wyłącznie zakresy numeryczne, to mechanizm generowania druków dostępny w systemie okazuje się tym bardziej przydatny. Aby wystawić pacjentowi receptę na nowym druku, wystarczy jedynie zwykła kartka papieru.

Baza danych leków z poziomami refundacji

Baza danych leków z poziomami refundacji

Lekarze wykorzystujący Platformę iGabinet mogą przepisywać pacjentom leki korzystając przy tym z farmaceutycznej bazy danych leków zawierającej wszystkie produkty i preparaty dostępne w Polsce. Niniejsze rozwiązanie pozwala również na szybkie odszukanie danego leku lub weryfikacji jego dostępnych postaci i dawkowania. W wielu przypadkach, leki posiadają oznaczenia poziomów refundacji, co dodatkowo upraszcza lekarzom pracę związaną z wystawianiem recept. Baza danych zawiera również informacje o produktach wycofanych, bądź niedopuszczonych do obrotu w Polsce.

Baza chorób i rozpoznań ICD-10

Baza chorób i rozpoznań ICD-10

Platforma iGabinet wprowadza wygodną możliwość opisywania przebiegu chorób i schorzeń pacjentów z wykorzystaniem międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. Możliwe jest zatem szybkie opisywanie aktualnych schorzeń oraz dolegliwości pacjenta, podobnie jak chorób już przebytych, a także chorób przewlekłych. Możliwe jest także określenie daty zdiagnozowania choroby, szacowanej daty rozpoczęcia tej choroby, jak również daty jej rzeczywistego zakończenia (o ile oczywiście wyleczenie nastąpiło). Przebieg opisanych w ten sposób chorób prezentowany jest w historii leczenia pacjenta.

Baza procedur medycznych ICD-9

Baza procedur medycznych ICD-9

Placówki medyczne realizujace świadcznia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, z pewnością chętnie skorzystają z międzynarodowej klasyfikacji procedur medycznych ICD-9. Edycja wizyty w Platformie iGabinet umożliwia błyskawiczne odszukanie poszczególnych procedur i zapisanie ich w dokumentacji medycznej pacjenta, także w celu wydruku szczegółów wizyty wraz z zaleceniami. Narzędzie obsługi procedur zapamiętuje najczęściej wykorzystywane procedury i podpowiada je lekarzowi podczas kolejnych wizyt tak, aby tworzenie opisu wizyty i ew. zaleceń trwało jak najkrócej.

Skierowania na badania zewnętrzne

Skierowania na badania zewnętrzne

Narzędzia służące zarządzaniu dokumentacją medyczną w Platformie iGabinet umożliwiają generowanie i drukowanie pacjentom rozmaitych skierowań np. na badania laboratoryjne lub ambulatoryjne. Odbywa się to w prosty sposób z wyszczególnieniem badań, jakie mają zostać wykonane poza placówką, zgodnie z międzynarodową klasyfikacją procedur medycznych ICD-9. Niniejsze dokumenty mogą być generowane do postaci plików PDF np. w celu zapisania ich na lokalnym komputerze lub przesłania pacjentowi. Każdy dokument może także zostać opatrzony logo placówki medycznej.

Załączniki do wizyt

Załączniki do wizyt

Platforma iGabinet umożliwia także zapisywanie dowolnych załączników do wizyt pacjentów. Mogą to być zarówno pliki graficzne jak np. prześwietlenia RTG, jak również pliki audio np. z rytmem serca dziecka, a także dowolne inne dokumenty np. skan zgody pacjenta na przeprowadzenie określonego zabiegu podczas wizyty. W przypadku obrazów graficznych, system oferuje możliwość bezpośredniego podglądu zdjęć oferując w tym celu wygodne narzędzia nawigacyjne. Każdy z zapisanych załączników można szybko pobrać w celu zapisania na dysku lokalnym lub wydruku danego dokumentu.

Moduł ginekologiczny

Moduł ginekologiczny

Ten dedykowany moduł uruchamiany jest placówkom oferującym zabiegi o specjalizacji ginekologiczno-położniczej. Umożliwia szybkie uzupełnienie najistotniejszych elementów wywiadu oraz parametrów zapisywanych w ramach badań ginekologicznych, umożliwiając wygodną i szybką obsługę większości pól opisowych wyłącznie za pomocą myszy. Moduł może zostać powiązany z automatycznym zlecaniem zewnętrznych badań laboratoryjnych (w tym badań cytologicznych), których wyniki pacjenci będą mogli pobrać bezpośrednio na stronie internetowej placówki.

Diagram zębowy

Diagram zębowy

Moduł diagramu zębowego uruchamiany jest w przypadku placówek oferujących pacjentom zabiegi dentystyczne i stomatologiczne. Umożliwia wyjątkowo precyzyjne określenie stanu dziąseł oraz uzębienia pacjenta, wraz z możliwością oznaczeniem wszelkich zabiegów wykonanych na określonych powierzchniach korzenia lub korony każdego z zębów. Lekarze mają również możliwość zdefiniowania własnych zabiegów wykonywanych na określonych powierzchniach, wraz z wygodnym oznaczeniem ich kolorami. Istnieje też możliwość powiązania diagramu z modułem płatności i rozliczeń pacjentów.

Generowanie oraz wydruk dokumentacji medycznej

Generowanie oraz wydruk dokumentacji medycznej

Platforma iGabinet umożliwia wyjątkowo proste generowanie dokumentacji medycznej do formatu PDF, w celu późniejszego wydrukowania, przekazania pacjentowi, czy też zapisu na dysku lokalnego komputera. W ten sposób można wygenerować specjalny raport, opisujący szczegóły danej wizyty, wraz ze wszystkimi informacjami, rozpoznaniami, wynikami badań czy zaleceniami odnośnie leków. Podobnie można wygenerować wszystkie wizyty pacjenta, lub wszystkie wizyty, które odbyły się w określonym czasie. Dokumenty mogą zostać opatrzone logotypem, nagłówkiem i stopką placówki medycznej.

Historia leczenia pacjenta

Historia leczenia pacjenta

Korzystając z Platformy iGabinet, lekarze mają możliwość błyskawicznego dostępu do pełnej historii leczenia pacjenta, posługując się wspomnianym już narzędziem Centrum Zarządzania Pacjentem. Za pomocą kilku kliknięć istnieje możliwość uzyskania wszelkich informacji na temat wizyt odbytych u poszczególnych specjalistów, historii leczenia wszelkich dolegliwości, rozpoznań, czy przepisanych leków. Wszystko dostępne jest dosłownie "na wyciągnięcie ręki" dla lekarzy i pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia dostępu do wglądu w dokumentację medyczną pacjentów.

Podaruj pacjentom wygodę rezerwacji on-line
bezpośrednio na stronie internetowej Twojego gabinetu!

Start  /  Możliwości  /  Realizacje  /  Opinie  /  Cennik  /  FAQ  /  Aktualności  /  Kontakt

Odwiedź nasz profil: